เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

เรียนวิชาชีพระยะสั้น

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

เรียนจันทร์ – ศุกร์    เปิดเรียน 17 พ.ค. – 25 ส.ค. 2565

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เปิดเรียน 5 มิ.ย. – 24 ก.ค. 2565

สมัครเรียนวันอาทิตย์สมัครเรียนด้วยต้นเองที่โรงเรียน

เรียนรู้หลากหลายอาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมบริการชุมชน

นครภัณฑ์ สาขาดินแดง2

ศูนย์แสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและงานบริการ เป็นพื้นที่ให้นักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนให้กับประชนทั่วไป ก่อนที่จะนำไปประกอบอาชีพของตนเอง เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00น.

เรียนรู้อาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2