โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2
เปิดรับสมัครเรียน ภาคเรียนที่ 3/2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่เปิดการเรียนการสอน

หมวดแฟชั่น ตัดเย็บเสื้อผ้า

สาขาแฟชั่นและสิ่งทอหลักสูตร 200 ชม. มีเปิดหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนได้แก่ หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี, ผลิตภัณฑ์งานผ้า,ชุดสูทสตรี,กระโปรงสตรี,สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี,ตัดเย็บชุดโอกาสพิเศษ,ชุดชั้นในสตรี,และออกแบบเสื้อผ้า (150 ชม.)

หมวดวิชาเสริมสวยสตรี-บุรุษ

หลักสูตรเกี่ยวกับเสริมสวย-ตัดผมได้แก่ แต่งผมสตรี,ซอยผมสตรี,แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ, ตัดผมสุภาพบุรุษ,ซอยผมสุภาพบุรุษ

หมวดวิชาอาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการเปิดสอน หลักสูตรขนมอบ อาหารไทย และขนมไทย(75 ชม.)

หมวดงานศิลปะ งานประดิษฐ์

กลุ่มงานศิลปะ งานประดิษฐ์  ได้แก่หลักสูตรจัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก,งานศิลปะประดิษฐ์ตามสมัยนิยม และหลักสูตรการทำผ้าบาติกและมัดย้อม

หมวดนวดแผนไทย

สาขาวิชานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ มี 2หลักสูตรคือ นวดไทยเพื่อสุขภาพ,นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

หมวดคอมพิวเตอร์

มีเปิดสอนลักสูตรอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

หลักฐานในการสมัครเรียน

หลักฐานการสมัครเรียนเตรียมมาให้ครบถ้วน นำมายื่นวันรายงานตัวเรียนได้แก่>>สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ,สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ ,รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ
ค่าลงทะเบียนเรียน...หลักสูตรละ 105 บาท ยกเว้นวิชาอินเตอร์เน็ตฯ 305 บาท
*กรณีสมัครเรียนระบบออนไลน์ไม่ได้สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)
โทร 02 2451401,02 2465769

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์