โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2

เปิดรับสมัครเรียน

รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2563

 รอบเช้า-บ่าย-ค่ำ

วันที่ 1 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

รายงานตัวเรียนวันที่  18 ธันวาคม 2563 

หลักสูตรที่เปิดสอน รุ่นที่ 3/2563

หลักสูตรเฉพาะวันอาทิตย์

เปิดรับสมัครเรียนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

สมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 2 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2

หลักสูตรวันอาทิตย์

1.ซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า

2.การสร้างแบบและตัดเย็บยกทรงแขก

3.การออกแบบแฟชั่นด้วยโปรแกรมอิลัสเตรเตอร์

4.การซอยผม

5.ตัดผมชายเบื้องต้น

6.อาหารว่างและขนมไทยในงานเลี้ยง

7.งานประดิษฐ์ของที่ละลึก

8.ศิลปงานใบตองและวัสดุอื่นๆ

9.บาติกพื้นฐาน

10.นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

11.การตกแต่งภาพสำหรับสื่อดิจิทัล

12.ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม

รายงานตัวเรียน

รายงานตัววันที่ 18 ธันวาคม 2563
รอบเช้าเวลา 09.00-09.45 น.
รอบบ่ายเวลา 13.00-13.45 น.
รอบค่ำเวลา 17.00-17.45 น.
ในวันรายงานตัวให้นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงกับครูผู้สอนที่ห้องเรียนวิชาที่สมัครเรียนไว้

พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน...หลักสูตรละ 105 บาท ยกเว้นวิชาอินเตอร์เน็ตฯ 305 บาท
รอบบ่ายเวลา 13.00-13.45 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02 2465769, 02 2451401

กิจกรรมบริการชุมชน

นครภัณฑ์สาขาดินแดง2

ศูนย์แสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและงานบริการ เป็นพื้นที่ให้นักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนให้กับประชนทั่วไป ก่อนที่จะนำไปประกอบอาชีพของตนเอง เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00น.