โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2  เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1/2563

เปิดรับสมัครเรียน

 วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

รายงานตัวเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดการเรียนการสอน

หมวดแฟชั่น เครื่่องนุ่งห่ม

สาขาแฟชั่นและสิ่งทอหลักสูตร 200 ชม. มีเปิดหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนได้แก่ หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี, ผลิตภัณฑ์งานผ้า,ชุดสูทสตรี,กระโปรงสตรี,สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี,ตัดเย็บชุดโอกาสพิเศษ,ชุดชั้นในสตรี,และออกแบบเสื้อผ้า (150 ชม.)

หมวดวิชาเสริมสวยสตรี-บุรุษ

หลักสูตรเกี่ยวกับเสริมสวย-ตัดผมได้แก่ แต่งผมสตรี,ซอยผมสตรี,แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ, ตัดผมสุภาพบุรุษ,ซอยผมสุภาพบุรุษ

หมวดวิชาอาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการเปิดสอน หลักสูตรขนมอบ อาหารไทย และขนมไทย(75 ชม.)

หมวดงานศิลปะ งานประดิษฐ์

กลุ่มงานศิลปะ งานประดิษฐ์  ได้แก่หลักสูตรจัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก,งานศิลปะประดิษฐ์ตามสมัยนิยม และหลักสูตรการทำผ้าบาติกและมัดย้อม

หมวดนวดแผนไทย

สาขาวิชานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ มี 2หลักสูตรคือ นวดไทยเพื่อสุขภาพ,นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

หมวดคอมพิวเตอร์

มีเปิดสอนลักสูตรอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

หลักฐานการสมัครเรียน

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 3.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ
ค่าลงทะเบียนเรียน...หลักสูตรละ 105 บาท ยกเว้นวิชาอินเตอร์เน็ตฯ 305 บาท
*กรณีสมัครเรียนระบบออนไลน์ไม่ได้ สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)

กิจกรรมบริการชุมชน

นครภัณฑ์สาขาดินแดง2

ศูนย์แสดงสินค้า-ผลิตำัณฑ์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและงานบริการ เป็นพื้นที่ให้นักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนให้กับประชนทั่วไป ก่อนที่จะนำไปประกอบอาชีพของตนเอง เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00น.