สมัครเรียนหลักสูตรเฉพาะวันอาทิตย์(48 ชม.)

เปิดเรียนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

จบในวันที่ 28 มีนาคม 2564

สมัครเรียนได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 2 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2
โทร.022465769,022451401

หลักสูตรวันอาทิตย์ที่เปิดสอน

1.ซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า

2.การสร้างแบบและตัดเย็บยกทรงแขก

3.การออกแบบแฟชั่นด้วยโปรแกรมอิลัสเตรเตอร์

4.การซอยผม

5.ตัดผมชายเบื้องต้น

6.อาหารว่างและขนมไทยในงานเลี้ยง

7.งานประดิษฐ์ของที่ละลึก

8.ศิลปงานใบตองและวัสดุอื่นๆ

9.บาติกพื้นฐาน

10.นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

11.การตกแต่งภาพสำหรับสื่อดิจิทัล

12.ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม

กิจกรรมบริการชุมชน

นครภัณฑ์สาขาดินแดง2

ศูนย์แสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและงานบริการ เป็นพื้นที่ให้นักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนให้กับประชนทั่วไป ก่อนที่จะนำไปประกอบอาชีพของตนเอง เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00น.