ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) สังกัด สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 4095/26 ซอยมิตรไมตรี3 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รถประจำทาง 12 13 36 54 117 ปอ204

โทรติดต่อสอบถาม

เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ 08.30–16.00 ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

02 2451401 , 02 2465769

อีเมล

ส่งข้อความ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคผ่านอีเมลของโรงเรียน

dindang2.trainingschool@gmal.com